Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Řezy/T3 - KOUT/Vysvětlení

TRIK 3 - KOUT (Rovina řezu je dána třemi body P, Q, R, ale řez nelze dokončit pomocí T1+T2.): Protáhni část řezu (PQ) v jedné stěně tak, že protne prodlouženou hranu (AD) sousední stěny , v níž znáš nějaký bod řezu (R). Průsečíkem je KOUTOVÝ BOD K, což je další bod řezové roviny v oné sousední stěně. Spoj K a R.