Öva på den räta linjens ekvation i k-form

Författare/skapare:
Matthias Rezac, Myrsmeden
Slumpa fram en ny ekvation genom att klicka på knappen "Ny Linje". Dra sedan punkterna A och B så att linjen genom dessa punkter överensstämmer med den angivna ekvationen. Upprepa så många gånger du vill. :-)

Vad betyder talet framför x och talet efter? (k och m i ekvationen y = kx + m) Förklara med egna ord.