Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Applet. Triangles amb un mateix perímetre 1r ESO

Amb un perímetre concret, pots deformar el triangle variant la longitud de dos dels costats, però sempre tindrà el mateix perímetre però l'àrea es modifica. Per un perímetre donat, quin és el triangle que tanca una àrea màxima?