Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Průběh funkce – Příklad 3

Téma:
Funkce
Vyšetřete průběh funkce . V grafu nakreslete všechny asymptoty, vodorovné tečny, tečny v inflexních bodech a tečny v průsečících se souřadnicovými osami. Napište rovnice všech určených tečen a asymptot.