Bir Çembere Dışındaki Bir Noktadan Çizilen Teğetler

Yazar:
Merve
A merkezli AB yarıçaplı merkezin dışında bir C noktası belirleyin. C noktasından çembere teğet çizin. En fazla kaç tane teğet çizebilirsiniz? Teğetlerin çemberi kestiği noktaları belirleyin. C noktasını hareket ettirin. C oktası hareket ettikçe ne oluyor, teğet parçalarının uzunluğu nasıl değişiyor? Çemberin yarıçapını B noktasını hareket ettirerek küçültün ve teğet parçalarının uzunluklarıı inceleyin.
Bu etkinlikten sonra nasıl bir sonuca varabiliriz sınıfta tartışınız.