Hexàgon inscrit

Restem àrees:

Quina superfície ens queda si a la circumferència li traiem l'hexàgon inscrit?

Imagina que envoltes la circumferència amb un cordill

Quant mesura aquest cordill? Quants cm et sobrarien si amb aquest cordill envoltes l'hexàgon?

Prova de canviar la mesura dels costats de l'hexàgon...

Les variacions en les respostes anteriors són proporcionals?