Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Contínua o no?

Troba el valor del paràmetre "a" per tal que la funció següent sigui contínua

Troba el valor del paràmetre "a" per tal que la funció següent sigui contínua
Aquest és un exercici habitual a les nostres aules. Amb el GeoGebra el podem visualitzar.
Si mous el punt lliscant, podràs visualitzar per a quin valor del paràmetre "a" la funció és contínua.