Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Kwadraat van een tweeterm.

1) Beweeg de gele kruisjes. Je merkt: een vierkant bestaat altijd uit 2 vierkanten en 2 even grote rechthoeken. 2) Klik het aanvinkvakje 1 aan. Je merkt: je krijgt een formule door de oppervlaktes uit te schrijven als een gelijkheid 3) Klik het aanvinkvakje 2 aan. Je merkt: er is een algemene rekenregel