Cavalijerijev princip za volumen

Ako se dva tijela mogu postaviti tako da njihovi presjeci s ravninama paralelnima jednoj zadanoj ravnini imaju istu površinu, onda ta dva tijela imaju jednake volumene.

Upute

Pomoću klizača a i v možete mijenjati osnovicu i visinu tijela. Pomoću klizača o možete pomicati presjek tijela ravninom. Odabirom polja Površina prikazat će se površina presjeka ravninom.