Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

exponentiële groei

Exponentiële groei wordt beschreven door een functie f(x) = b . ax Hierbij is:  b = de beginhoeveelheid  a = de groeifactor  n = het aantal periodes  
Merk op: Teken: Een negatieve hoeveelheid heeft geen zin: beginhoeveelheid b, groeifactor a en f(x) zijn steeds positief. Stijgen en dalen: Een hoeveelheid vermeerdert als je ze vermenigvuldigt met een getal, groter dan 1. De grafiek stijgt dus als a > 1, daalt als a< 1 en blijft constant als a = 1.