Google Клас
GeoGebraGeoGebra Клас

Рівнобедрений трикутник та його властивості

Переміщаючи т. В перпендикулярно до основи трикутника, ви зможете змінити довжину бічних сторін. Користуючись даною комп'ютерною моделлю дослідіть: 1. властивості кутів рівнобедреного трикутника; 2. властивість бісектриси рівнобедреного трикутника. Опишіть хід досліджень, а його результати сформулюйте у вигляді теорем.