Колекція. Задачі на побудову

Відкрити колекцію за покликанням https://www.geogebra.org/m/phhwyyu6 Автор:Крамаренко Тетяна Григорівна Тема:ГеометріяФігури на ПлощиніЧотирикутникиГеометричні Перетворення Бібліотека електронних наочностей для посібника Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики : навч. посіб. / Т. Г. Крамаренко, В. В. Корольський, С. О. Семеріков, С. В. Шокалюк ; наук. ред. М. І. Жалдак. – Вид. 2, перероб. і доп. – Кривий Ріг : Криворізький держ. пед. ун т, 2019. – 444 с. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3315.