Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Butterfly theorem

Autor:
vopall02
Tzv. "Motýlí věta" je klasický příklad euklidovské geometrie. Nechť M je střed sečny PQ kruhu. Bodem M jsou vedeny další dvě sečny AB, CD, kdy úsečka AD protíná sečnu PQ v bodě X a BC protíná PQ v bodě Y. Poté bod M je středem úsečky XY.