Sjecište dvaju pravaca u ravnini

Promotri broj sjecišta dvaju pravaca u ravnini u odnosu na njihove koeficijente smjera i odsječke na osi ordinata. (Uputa: postoje 3 "zanimljiva" položaja)

Što vrijedi za navedene tvrdnje?

Pravci su paralelni i ne podudaraju se (0 zajedničkih točaka)

Check all that apply

Pravci se sijeku (1 zajednička točaka)

Check all that apply

Pravci se podudaraju( zajednička točaka)

Check all that apply