Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Vergelijkingen oplossen: ax=b

In deze applet beweegt de balans niet meer. De leerling moet zelf weten wanneer de balans in evenwicht blijft en wanneer deze uit evenwicht gaat. Zowel de oplossing, de coëfficiënt bij de onbekende y als de constante term in de vergelijking zijn natuurlijke getallen.