Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Trigonometrija v enotski krožnici

Nekateri dijaki ne ljubijo trigonometrije, zdi se jim suhoparna, z veliko piflanja na pamet. V resnici ni tako! Vse sloni - na razumevanju povezave treh kotnih funkcij (sinus, kosinus in tangens) z enotsko krožnico. - na razodetju, da obstaja v resnici samo ena kotna funkcija (I love sine), vse ostale kotne funkcije lahko izpelejmo iz te.
- Najprej ti mora biti jasen pomen kota v stopinjah in kota v radianih. - Ali misliš, da je sin(30)=sin(30°)? - Zakaj misliš, da definiramo kotne funkcije v pravokotnem trikotniku in v enotski krožnici? - Kaj imajo skupnega sin60°, sin120°,sin240° in sin300°?