Průměrná rychlost růstu prachů na účtu

Zadání

Máme bankovní účet, na který vkládáme prachy (občas něco i vybereme). Průměrná rychlost růstu prachů v čase je dána vztahem Níže je graf závislosti stavu účtu na čase. Body a jsou posuvné. Díky tomu lze nastavit různá časová období našeho spoření. Spočítej pro různé polohy bodů a .