Orta ve Ortik Üçgenler

Eski üçgenlerde yeni üçgenlerin inşalarını inceleyeceğiz. Bu şekildeki üçgenlerin iki özel örneği olan, orta üçgen ve ortik üçgeni çalışarak başlayacağız ve ardından bu inşaların iki farklı yolla genelleştireceğiz. Terminoloji üzerine not. Bir üçgenin bir kenarortayı, üçgenin başka bir köşesinden bu köşenin karşısındaki kenarın orta noktasına olan doğru parçası şeklinde tanımlanmıştı. Bu genellikle uygun bir tanım olmakla birlikte bu bölümde, kenarortayı köşe ile orta noktayı birleştiren doğru parçası olarak tanımlamak yerine köşe ve orta noktanın belirlediği doğru olarak tanımlamanın daha uygun olduğu durumlar vardır. Okuyucu, bağlama uyan tanımı kullanmalıdır. Aynı şekilde, bir üçgenin yüksekliği genellikle bir doğru olarak yorumlanmaktadır fakat yükseklik kimi durumlarda, bir köşe ile bu köşenin karşısındaki kenar doğrusunun üzerindeki bir noktayı birleştiren doğru parçası olarak da düşünülebilir.
Orta ve Ortik Üçgenler