Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Funció lineal: paràmetres a i b

Variació de la funció lineal canviant els paràmetres

Preguntes:

Què li passa al pendent de la recta quan varia el paràmetre a? Què li passa al pendent de la recta quan varia el paràmetre b? Què ens indica la distància entre el punt A i el punt B?