Кртитериујуми за испитивање парности функција

Ако је функција приказана графички , парност је лако прочитати са графика. Проблем се јавља ако је функција дата формулом. За испитивање парности функције користимо следеће критеријуме:
  • ако је ,онда је функција парна
  • ако је , онда је функција непарна

Парна функција

Непарна функција

На примерима видимо да су испуњени услови критеријума за испитивање парности функције