Angles formats per dues paral·leles i una secant (I)

Autor:
Xevi
1. Busca la definició d'angles adjacents? Quins ho són? 2. Busca la definició d'angles externs. Quins ho són? 3. Busca la definició d'angles interns. Quins ho són? 4. Busca la definició d'angles corresponents? Quins ho són? 5. Quins angles són alterns interns? Com són entre ells? 6. Quins angles són alterns externs? Com són entre ells? 7. Fes una construcció al geogebra com la que hi ha més amunt, però que es vegin els valors dels angles.