MONGE PROJECTION/MONGEOVO PROMÍTÁNÍ

Téma:
Geometrie
Pokud lze pohybovat s některými body je to napsáno v zadání. Lze přibližovat, příp. oddalovat konstrukce pomocí kolečka myši. S objekty ve 2D i 3D okně lze pohybovat podržením levého tlačítka myši.
MONGE PROJECTION/MONGEOVO PROMÍTÁNÍ

Obsah