Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

langst zeilbare rechte lijn op aarde

Wat is de langste rechte lijn die men kan zeilen op aarde?

In 2012 werd een antwoord gepost op een blog. Computerwetenschappers ontwierpen een algoritme dat de route op de blog bevestigde. Je leest er meer over op https://arxiv.org/pdf/1804.07389.pdf. Op de kaart lijkt het allebehalve een rechte lijn, maar op de aardbol zie je dat het traject op een grootcirkel ligt. De route start in Pakistan (25°17'N, 66°40' O), loopt tussen Afrika en Madagascar door, draait rond Vuurland om te eindigen in het Russische schiereiland Kamchatka (58°37 N, 162°14'O). De route overbrugt een hoekgrootte van 288°35' over een afstand van 32090 km.

What's the longest straight Line Path one can sail on the earth?

In 2012 an answer was posted on a blog. Computer scientists established an algotithm that confirmed the proposal on the blog. The article on https://arxiv.org/pdf/1804.07389.pdf tells you more about it. On the map it does not look like a straight line but on the globe you can see it's on a great circle. The path starts in Pakistan (25°17'N, 66°40' E), runs between Africa and Madagascar, turns around Tierra del Fuego to end at the Russian Penisula of Kamchatka (58°37 N, 162°14'E). The path covers an angular dstance of 288°35' for a distance of 32090 kilometres.