Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Posició relativa de dues circumferències

Posició relativa de dues circumferències: - Tria els radis de les circumferències i la distància que els separa. - Desplaçant el centre de C1 (punt A) es desplaça també el centre de C2 mantenint la posició relativa. - Desplaçant el centre de C2 (punt B) es modifica l'orientació del segment d.