Uvod u trigonometriju pravokutnog trokuta

Dan je pravokutan trokut kojemu možete mijenjati duljine stranica pomicanjem vrhova A ili C i veličinu šiljastog kuta unosom u tekstualno polje.

Istražite

  1. Izračunajte omjer katete a (nasuprot kutu ) i hipotenuze c, upisom a/c u polje Unos pa pritisnite tipku Enter.
  2. Izračunajte omjer katete b (uz kut ) i hipotenuze c, upisom b/c u polje Unos...
  3. Izračunajte omjer katete a (nasuprot kutu ) i katete b (uz kut ), upisom a/b u polje Unos...  
  4. Mijenjajte veličine stranica. Mijenjaju li se iznosi tih omjera? Objasnite!
Napomena: Odgovor možete provjeriti klikom na gumb Provjeri.

Istražite još

Na džepnim računalima postoje tipke sin, cos i tan. To su trigonometrijske funkcije sinus, kosinus i tangens koje se odnose na kutove, što znači da kad računamo sinus na džepnom računalu nakon tipke moramo upisati vrijednost kuta, primjerice 30°. U gornjem apletu također možete izračunati te vrijednosti. U polje za unos upišite:
Napomena: U lijevom donjem kutu apleta nalazi se virtualna tipkovnica s gumbima za pisanje trigonometrijskih funkcija i grčkih slova. Te iste vrijednosti možete dobiti i kao omjer dviju odgovarajućih stranica: , ili . Svakoj funkciji odgovara svoj omjer! Možete li otkriti kojoj funkciji koji omjer? Promijenite kut u apletu pa usporedite ponovno.

Povežite

Povucite funkcije (crveni kvadratić) na odgovarajuće omjere (kartice). Točan postupak bit će nagrađen!