Блог ашиглан онлайн сургалт явуулах

Сэдэв: “Блог ашиглан онлайн сургалт явуулах”   Илтгэгч: Б.Золзаяа, “Цахим мэдлэг” ТББ-ын гүйцэтгэх захирал  Хэзээ: 2012 оны 04 сарын 27-нд 16.20 цагаас Хаана: МУИС, МКС, 201 тоот Хураангуй Энэхүү семинараар Цахим Мэдлэг ТББ  - үйл ажиллагааны танилцуулга, Блог гэж юу вэ?, онлайн сургалт ба блог, түүнийг сургалтын талбартаа бэлтгэх (BlogSpot.com дээр бүх төрлийн агуулгын хэлбэрүүдийг оруулж туршина) талаар өгүүлэх болно.