Google Клас
GeoGebraGeoGebra Клас

Квадратна парабола

Автор:
popsm6
Пересувайте повзунки a, b, c та спостерігайте яким чином зміна величин даних коефіцієнтів впливає на розміщення параболи. Введіть в поля для коефіцієнтів a, b, c числові значення з проміжку [-5;5]