§3.3 Inlijsten

Uitleg - inlijsten

Voorbeeld - Oppervlakte gevel

Voorbeeld - Oppervlakte gevel
Om de oppervlakte te kunnen berekenen van de gevel van dit huis gaan we "inlijsten" gebruiken. We gebruiken dit omdat we geen formule hebben om de oppervlakte van deze vijfhoek te berekenen. Door inlijsten zetten maken we een "lijst" om deze vijfhoek. Er ontstaan dan meerdere figuren waarvan we de oppervlakte wel kunnen berekenen, zoals een rechthoek en meerdere driehoeken.
Image
Van de vijfhoek maken we een rechthoek (1). Van deze rechthoek kunnen we de oppervlakte berekenen. We moeten dan alleen nog de oppervlakken van de driehoeken (2&3) aftrekken van de rechthoek (1) Oppervlakte rechthoek (1) l x b = 9 x 8,20 = 73,8 m2 Oppervlakte driehoek (2) b x h : 2 = 4 x 4,40 : 2 = 8,8m2 Oppervlakte driehoek (3) b x h : 2 = 5 x 5,80 : 2 = 14,5m2 Oppervlakte gevel = (1) - (2) - (3) 73,8 - 8,8 - 14,5 = 50,50 m2