Věty o Simsonově přímce

Obrázek 6.1: Věta o Simsonově přímce

Obrázek 6.2: Důkaz věty o Simsonově přímce - první implikace

Obrázek 6.3: Důkaz věty o Simsonově přímce - druhá implikace

Obrázek 6.4: Rovnoběžka se Simsonovou přímkou

Obrázek 6.5: Důkaz rovnoběžnosti přímky AH se Simsonovou přímkou

Obrázek 6.6: Rovnoběžka se Simsonovou přímkou pro případ P=C

Obrázek 6.7: Rovnoběžka se Simsonovou přímkou pro případ P=H

Obrázek 6.8: Rovnoběžnost přímek CQ a AP

Obrázek 6.9: Osa úhlu rovnoběžná se Simsonovou přímkou

Obrázek 6.10: Obrazy ortocentra trojúhelníku v osových souměrnostech

Obrázek 6.11: Čtyři podobné trojúhelníky

Obrázek 6.12: Střed X úsečky VP