Videolekcije

Brojevna kružnica, radijanska mjera kuta

Definicije trigonometrijskih funkcija

Određivanje vrijednosti trigonometrijskih funkcija i određivanje vrijednosti kuta

Trigonometrijski identiteti

Svojstva trigonometrijskih funkcija

Grafovi trigonometrijskih funkcija, 1. dio

Grafovi trigonometrijskih funkcija, 2. dio

Trigonometrijske jednadžbe, 1. dio

Trigonometrijske jednadžbe, 2. dio

Primjena trigonometrijskih funkcija

Primjena trigonometrijskih funkcija – projektni zadatak

Trigonometrijske funkcije – usustavljivanje