Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Pomaci grafa kvadratne funkcije

Kliknite na Tjeme i povlačite parabolu horizontalno i vertikalno, pa promatrajte promjene u njenoj jednadžbi.

Opišite utjecaj horizontalnog pomaka x0 i vertikalnog pomaka y0 na jednadžbu kvadratne funkcije.