Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Kvadratići - manipulativni materijal

Klikni na crveni / plavi kvadratić da ga kopiraš nakon čega ga možeš slobodno pomicati po zaslonu. Za brisanje, odvuci kvadratić u kantu. Možeš koristiti i alate za pisanje i brisanje zapisa. Za vraćanje apleta na početak klikni gumb "Obriši sve".
IDEJA za izradu: - Aleksandra-Maria Vuković: Distributivnost množenja prema zbrajanju - Tatjana Brešćanski: Razlomak kao dio cjeline