Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Derivata_Exempel_Fråga

Var är derivatan noll??

Where is the the derivative zero?

Välj alla som är tillämpliga
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
Kontrollera svaret (3)

Where is the funktion zero

Välj alla som är tillämpliga
  • A
  • B
  • C
Kontrollera svaret (3)