Funcions exponencials

S'anomenen funcions exponencials les que tenen per equació,

amb però

Si com és la funció, creixent o decreixent?

Ordena de creixement menor a major: i

Com hauràs pogut comprovar, si la a és positiva, la funció és creixent i creix molt més ràpidament com major sigui a. El creixement de qualsevol d'elles arriba a ser molt ràpid, superant fins i tot qualsevol potència. Per això, l'expressió creixement exponencial és sinònim de creixement molt ràpid. Comprova-ho tu mateix/a:

Tornem a la primera simulació. Digues com és la funció quan està entre i .

Per quin punt tallen l'eix d'ordenades les funcions exponencials?

Hi ha alguna asímptota?