Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

romeinse cijfers

Plaats de romeinse cijfers bij de juiste getallen

  • Bepaal de moeilijkheidsgraad door met de schuifknop de bovengrens in te stellen.
  • Versleep met de blauwe punten de romeinse cijfers tot naast de passende getallen. Begin met het onderste getal.