Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Površina učionice - kvadrat zbroja

Bila je planirana obnova učionice s novim parketom. Ali se učionica proširuje za određenu duljinu tako da ostane kvadratnog oblika. Odredi kolika će biti nova površina, i za koliko se površina promijenila. Pokušaj tu promjenu iskazati matematičkim izrazom koristeći oznake a i b.