Dynamic mathematics: Increasing and decreasing intervals

Application for the study of the increasing and decreasing intervals in a function Funtzio baten gorakortasun eta beherakortasun tarteak aztertzen dituen aplikazioa
Look at the animation and answer the following questions: The cyclist is riding his bicycle along a function.
  1. Could you identify the increasing and decreasing intervals of the function? When is the function increasing? And decreasing?
  2. Study the maximum and the minimum value of the function: Which are the relative maxima and the relative minima of the function? Give the approximate coordinates of these points.
  3. Which is the global maximum of this function? And the global minimum?
  4. Click the “Answer” box and check your answers.
Animazioa ikusi eta erantzun hurrengo galderei: Txirrindularia funtzio batetan zehar dabilela kontuan izanik,
  1. Identifikatu ditzakezu funtzio honen gorakortasun eta beherakortasun tarteak? Noiz da funtzioa gorakorra? Noiz da funtzioa beherakorra?
  2. Egin funtzio honen maximoen eta minimoen ikerketa: Zeintzuk dira funtzio honen maximo eta minimo erlatiboak? Adierazi gutxi gora behera puntu hauen koordenatuak.
  3. Zein da funtzio honen maximo absolutua? Eta minimo absolutua?
  4. Klikatu “Answer” kutxatila eta konprobatu zure erantzunak.