Paralelograms

Pārbaudi, vai paralelogramā var ievilkt un ap paralelogramu var apvilkt riņķa līniju!

Atzīmē patiesos apgalvojumus!

Select all that apply
  • A
  • B
  • C
  • D
Check my answer (3)