Construcció d’una hipèrbola donats els focus i la constant

Tema/es:
Hipèrbola
Construcció d’una hipèrbola donats els focus i la constant Aneu avançant en la construcció i observeu el que passa
Com heu observat el resultat és el dibuix d’una hipèrbola amb paràmetres lliures els focus ( F=(c,0) i F’=(-c,0) ) i la constant de la hipèrbola ( 2a ), com a intersecció de circumferències centrades en els focus , i tals que la diferència dels seus radis sigui igual a la constant. • Quina relació compleixen els punts d’intersecció de les circumferències que es van obtenint ? • En quins punts de la hipèrbola es compleix que r = r’ ? • Quant valen en el cas anterior r i r’ ? Aneu variant la mida del paràmetre c : • On van apareixent els focus ? • Què passa si la c es va acostant a a ? • Que passa si fem c< a ? Aneu variant la mida del paràmetre a i responeu a les preguntes : • Canvien de lloc els focus ? • Què passa quan a es va fent gran ? • I si a =c?