Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Herschaling

Bij herschaling bepaal je een herschalingsfactor in horizontale en verticale richting. De factoren moeten niet noodzakelijk gelijk zijn en moeten niet noodzakelijk positief zijn. Je kan met de schuifknoppen de factoren sx en sy wijzigen.
Enkele speciale gevallen van herschaling Als de factoren sx en sy gelijk zijn, hebben we te maken met een homothetie. De vorm blijft behouden maar de grootte verandert.

Een spiegeling rond de x-as is een speciaal geval van herschaling. Wat moet je kiezen voor de twee parameters sx en sy?

Een spiegeling rond de y-as is een speciaal geval van herschaling. Wat moet je kiezen voor de twee parameters sx en sy?

Een puntspiegeling rond de oorsprong is een speciaal geval van herschaling. Wat moet je kiezen voor de twee parameters sx en sy?