limiet van veeltermfunctie in een element van domein

Onderwerp:
Limieten

limiet in a element van dom f

  • Versleep de schuifknop en bereken de de limiet van f voor x a.
  • Experimenteer met het functievoorschrift en de waarde van.

rekenregel

Kan je een rekenregel formuleren voor het berekenen van de limiet van een veeltermfunctie f in a, een element van het domein van f?