Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Verschuivingen van kwadratische functies

Wat zijn de invloeden van a,b,c en t? Merk op dat a,b,c de grafiek van f bepalen, maar wat doet t? Schuif aan de schuifknoppen om a,b,c,t te veranderen.