Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Promille

På figuren ses to grafer, der begge illustrerer udviklingen i promille henover tid. På x-aksen ses antal timer siden genstandene er indtaget og på y-aksen ses promillen. Den blå graf viser udviklingen for mænd, mens den røde graf viser udviklingen for kvinder. Se på figuren og besvar spørgsmålene nedenfor.