שיעור 2 -מקור אור נקודתי בתוך קופסה אטומה

ברצף הסרטונים הבאים נלמד כלים, המאפשרים לדמות התפשטות של קרניי אור היוצאים ממקור אור נקודתי הנמצא בתוך קופסה אטומה ופורצים החוצה דרך פתח הניתן לכוונון ועד לפגיעתם במסך
Image

בלוח הזה התנסו, בהצגת רשת משבצות, קביעת יחס 1:1 בין הצירים והגדרת גבולות הלוח שלכם

בלוח זה תתנסו בבנית הקופסה עם פתח מתכוונן

:כפרוייקט אישי תוכלו לבנות את אחד מהרעיונות הבאים

שני מקורות אור בתוך תיבה עם פתח- או שני מקורות אור הנמצאים מחוץ לתיבה וקרני האור נכסים דרך פתח בתיבה-