ההסבר והנחיות הביצוע

Antony Or ממכון הגאוגברה בהונקונג הוא מחבר האוסף. :בכל אחד מיישומונים ישנם שני משולשים חופפים. יש לרשום חפיפה לפי סדר הקדקודים ולציין משפט חפיפה המתקיים ;צלע, צלע, צלע - יש לרשום צצצ, ;צלע, זוית, צלע- יש לרשום צזצ .זוית, צלע, זוית -יש לרשום זצז × לחיצה על הנקודות האדומות שבקדקוד מזיזה את הקדקוד. לחיצה על הסימן מזיזה את המשולש. הקליקו על המשולש על מנת להפוך אותו. לחיצה על הצלע או על הזוית צובעת אותן בורוד.