Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

uklad wspolrzednych 3

Umieść punkt A we właściwym miejscu układu współrzędnych. Po wykonaniu zadania zaznacz pole SPRAWDŹ Jeśli chcesz spróbować jeszcze raz, wylosuj nowe współrzędne wybierając przycisk LOSUJ.