Хүүхэд бүрт компьютер хөтөлбөрийн үйл ажиллагаа, бага боловсролын цахим хичээл

Зохиогч:
Navchaa Tserendorj
Сэдэв: “Хүүхэд бүрт компьютер хөтөлбөрийн үйл ажиллагаа, бага боловсролын цахим хичээл”  Илтгэгч: докторант Д.Энхтулга, Хөтөлбөрийн сургалтын агуулга хариуцсан мэргэжилтэн Хэзээ: 2012 оны 05 сарын 18-нд 16.20 цаг Хаана: МУИС, МКС, 201 тоот Хураангуй Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилсан “Хүүхэд бүрт компьютер” хөтөлбөрийн хүрээнд 21 аймаг, нийслэл Улаанбаатар хотын 9 дүүргийн 51 сургуульд 12000 ХО компьютер түгээгдэж, одоогийн байдлаар  2-5 дугаар ангийн 35000 гаруй  багш сурагчид сургалтандаа ашиглаж байна.Засгийн Газрын 2008 оны 92 дугаар тогтоолоор баталсан “Хүүхэд бүрт компьютер”  хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр бага ангийн сурагчид мэдээлэл харилцааны технологийн анхан шатны боловсрол эзэмшиж  багш сурагчдын компьютер ашиглах чадвар дээшилж байна. Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх нэгжээс бага боловсролын Е-агуулга боловсруулж сургалтанд ашиглаж туршиж байгаа бөгөөд одоогийн байдлаар 17 агуулгыг электрон хэлбэрт оруулаад байгаа талаар энэхүү семинарт өгүүлнэ.