Funtzioen azterketa

Autor:
Iker
Funtzioaren azterketa: 1. Definizio eremua: Funtzioa izendatzaile bat duenez, izendatzailea 0rekin berdintzen badugu, punturen batean funtzioa ez da jarraia izango. Kasu honetan funtzioa jarraia izango da haren eremu osoan -3 puntuan izan ezik. Horren ondorioz funtzioaren definizio eremua hau da: D= x -{-3} 2.Ibilbidea: Funtzio baten ibilbidea, Yk har dezakeen balio guztien multzoa da. Kasu honetan: I= x = (-, -24)(0, +) 3.Simetriak: Funtzioa ez da ez bikoitia ez bakoitia. Funtzio bat bikoitia dela esaten denean, f(x)= f(-x) dela esaten da. Eta funtzioa bakoitia dela esaten denean, f(x)= -f(-x) da. Kasu honetan ez da ez bata ez bestea betetzen beraz ez da ez bakoitia ez bikoitia 4.Asintotak: Asintota zeiharra da asintota horizontala ez delako. Hori honi esker froga dezakegu: y=, beraz y=2x-6 edo y= mx+n m m=2 x x x n n= -6 x x x x y= 2x-6, beraz asintota zeiharra -Funtzioa gorakorra da (-, -6)(0,+) tartean Eta beherakorra (-6,-3)(-3,0) tartean - (-,-3) tartean funtzioa ganbila da, eta (-3,) tartean funtzioa ahurra da. - Maximo bat du (-6, -24) puntuan eta minimo bat (0,0) puntuan.