Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Classificació de les rectes 3. Les rectes perpendiculars

Tema:
Rectes
La Classificació de les rectes la podem fer en tres tipus:
  1. rectes PARAL·LELES
  2. rectes SECANTS
  3. rectes PERPENDICULARS
En aquest primer model observem les rectes PERPENDICULARS.