Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

KUT I VRSTE KUTA

U sljedećim nastavnim jedinicama upoznat ćemo se s pojmom kuta i oznakom kuta. Nadalje, proširiti ćemo postojeće znanje o vrstama kutova, uvježbati određivanje određene vrste kuta te postupke mjerenja veličine zadanog kuta kao i crtanje kuta zadane veličine. Također, definirati ćemo susjedne i vršne kutove te usvojena znanja primjenjivati prilikom rješavanja konkretnih zadataka.
KUT I VRSTE KUTA